Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Sport
Article
Sport

Football: les rangs au niveau mondial et africain de tous les pays d’Afrique au classement FIFA d’août 2021

Publié le jeudi 12 aout 2021  |  aBangui.com
Éliminatoires
© Autre presse par DR
Éliminatoires de la CAN 2021, 3e journée : Le complexe sportif Mohammed V abritera le match Maroc-Centrafrique
Comment


21è Sénégal (1er Afrique )

- 28è Tunisie (2è)

- 30è Algérie : (3è)

- 32è Maroc : (4è)

- 34è Nigeria (5è)

- 46è Egypte (6è)

- 52 è Ghana (7è)

- 54è Cameroun (8è)

- 57è Côte d’Ivoire (9è)

- 60è Mali (10è)

- 62è Burkina Faso (11è)

- 65è RD Congo (12è)

- 73è Afrique du Sud (13è)

- 76è Guinée (14è)

- 77è Cap Vert (15è)

- 84è Ouganda (16è)

- 85è Gabon (17è)

- 86è Bénin (18è)

- 87è Zambie (19è)

- 93è Congo (20è)

- 97è Madagascar (21è)

- 100è Mauritanie (22è)

- 104è Kenya (23è)

- 106è Sierra Leone (24è)

- 107è Namibie (25è)

- 108è Zimbabwe (26è)

- 109è Guinée Bissau (27è)

- 113è Mozambique (28è)

- 117è Niger (29è)

- 118è Malawi (30è)

- 121è Soudan (31è)

- 122è Lybie (32è)

- 123è Centrafrique (33è)

- 126è Angola (34è)

- 127è Rwanda (35è)

- 131è Togo (36è)

- 132è Guinée Equatoriale (37è)

- 133è Comores (38è)

- 135è Tanzanie (39è)

- 137è Ethiopie (40è)

- 140è Burundi (41è)

- 144è Lesotho (42è)

- 146è Eswatini (43è)

- 148è Gambie (44è)

- 149è Botswana (45è)

- 150è Liberia (46è)

- 170è Maurice (47è

- 181è Tchad (48è)

- 182è Djibouti (49è)

- 191è Sao Tomé et Principes (50è)

- 196è Somalien(51è)

- 199è Seychelles (52è)

- 204è Erythrée (53è)
Commentaires